Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties en aankopen die uitgevoerd worden via letmeout.be, www.letmeout.be, booking.letmeout.be

U dient de website ter goeder trouw te gebruiken zonder hierbij de geldende wetgeving te schenden.

De exploitatie van de websites letmeout.be, www.letmeout.be, booking.letmeout.be behoort toe aan Let Me Out/Sleutelbeen BV.
Sleutelbeen BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de algemene voorwaarden ten aller tijde en zonder aankondiging te wijzigen.

Let Me Out/Sleutelbeen BV bewaart uw persoonlijke gegevens en neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen.

RESERVATIES/VOUCHERS

Wij aanvaarden enkel reservaties die gemaakt worden via de volgende websites: letmeout.be, www.letmeout.be, booking.letmeout.be

Elke reservatie dient op voorhand betaald te worden of middels van een geldige voucher gestaafd worden.
Alle overige reservaties dienen schriftelijk per mail bevestigd te worden en dienen per factuur vereffend te worden.

De prijzen zoals op de websites letmeout.be, www.letmeout.be, booking.letmeout.be vermeld, zijn inclusief 6% BTW.

Bij het invullen van het reservatieformulier bent u zelf geheel verantwoordelijk voor de juistheid van uw persoons- en contactgegevens.

Indien er uiteindelijk minder deelnemers zijn als voorzien op de reservatie zal het verschil NIET terugbetaald worden.

Indien er uiteindelijk meer deelnemers zijn als voorzien op de reservatie zal het verschil ter plaatse moeten bijbetaald worden per cash of bancontact.

Wij vragen om 15 minuten op voorhand ter plaatse te zijn.

Indien u minder als 48u voor het gereserveerde tijdstip annuleert wordt de reservatie NIET terugbetaald.

Indien u niet komt opdagen of meer dan 30 minuten te laat komt, wordt uw reservatie automatisch geannuleerd, u wordt in beide gevallen NIET terugbetaald.

Onze vouchers zijn 12 maanden geldig tenzij expliciet anders vermeld.

Indien u de geldigheid van uw voucher wenst te verlengen, vragen wij u vriendelijk om ons per mail te contacteren: contact@letmeout.be
Vouchers die verlopen zijn kunnen enkel gebruikt worden indien een schriftelijk akkoord van onze zijde bekomen werd.

HUISREGLEMENT

Foto-, video- en geluidopnames zijn verboden binnen onze escaperooms.

Elke bezoeker verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord om GEEN scenario’s of delen ervan aan derden te onthullen.

Drank en etenswaren mogen onder geen enkele voorwaarde meegenomen worden in onze escaperooms.

Bij aankomst zal de naam van de reservatie worden opgevraagd. Indien nodig wordt mogelijks ook het telefoonnummer en emailadres van de desgevallende persoon opgevraagd.

Kinderen jonger als 14 jaar dienen steeds vergezeld te worden door minstens 1 volwassen begeleider.

Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten in onze escaperooms, de reservatie wordt u in dit geval automatisch geannuleerd en u wordt NIET terugbetaald.

Elke bezoeker neemt deel op eigen risico.

De duur van een escapegame is maximum 60 minuten.

Onze escapegames zijn geschikt voor groepen van 2-5 personen per escapegame/escaperoom.

De persoon die de reservatie maakt is dient de andere deelnemers op de hoogte te brengen van de algemene voorwaarden.

De spelregels worden op voorhand aan alle deelenemers door de Game Master meegedeeld.

Onze escapegames worden afgeraden voor mensen die lijden aan claustrophobie, epilepsie of aan mensen die in psychiatrische behandeling zijn.

In geval van schade behoudt Let Me Out/Sleutelbeen BV zich het recht voor om de kosten op de bezoekers te verhalen.

Laatste update: 08 februari, 2022